Meftûhi

17 YAZI/ŞİİRİ VAR

YAZARIN YAZI VE ŞİİRLERİ

Asuman ve Kevn-ü mekan

Çilemi Doldurdum

Baharzedeyim…

Bir Gönül Mimarı

Kûy-i Gönlüm

Bir Güzel..

Bir Recâ…

Kader Kaleminin Kazası